Πλακακια

πετρα

Πλακάκια με αποτέλεσμα την ποικιλομορφία της πέτρας, σε μια σύχρονη εμφάνιση που χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του υλικού για τις ανάγκες της αρχιτεκτονικής.
PIGMENTO

Πλακακια

πετρα

Πλακάκια με αποτέλεσμα την ποικιλομορφία της πέτρας, σε μια σύχρονη εμφάνιση που χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του υλικού για τις ανάγκες της αρχιτεκτονικής.
PIGMENTO
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Πλακακια

πετρα

Πλακάκια με αποτέλεσμα την ποικιλομορφία της πέτρας, σε μια σύχρονη εμφάνιση που χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του υλικού για τις ανάγκες της αρχιτεκτονικής.
UPPER

Πλακακια

πετρα

Πλακάκια με αποτέλεσμα την ποικιλομορφία της πέτρας, σε μια σύχρονη εμφάνιση που χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του υλικού για τις ανάγκες της αρχιτεκτονικής.
SPACES